Mood For Flow / Livet

Kosten och stressen

Finns det ett samband mellan kosten och stressen?

Oja, kosten vi äter och stressen vi upplever är nära sammankopplat, och det går att vrida och vända på det på många olika sätt. Kosten kan vara en stressfaktor i sig och kännas övermäktig att hantera, bristfällig kost kan spä på stressrelaterade problem och stressen kan ge sämre kostvanor.

Nedan följer att arbete jag gjorde på min stresspedagog-utbildning som jag tänkte att jag skulle dela med mig av. Mycket av det jag lärde mig var nytt även för mig trots att jag har läst 4 år kost på universitet. Till exempel hur nära kopplat stress-systemet är med immunförsvaret!


IMG_7053.jpg

Kosten och stressen

Stressen påverkar vår hälsa både direkt och indirekt. Direkt genom de fysiologiska effekter det har på vår kropp, men även indirekt via dess psykologiska effekter och de beteenden stressen inverkar på. (1) Stress kan leda till förändringar i hälsobeteenden som skapar en ond cirkel där stress föder stress.

Stressproblematik kan leda till försämrade matval samtidigt som maten vi äter har potential att fungera som motståndskraft, en förmåga att tackla vardagsstressen. Dessutom kan maten i sig utgöra en stressor och ge upphov till en problematisk tillvaro som till exempel vid en ätstörning.

På senare år har sambandet mellan kosten, mental hälsa och stress börjat tas på större allvar och ett nytt forskningsfält har börjat växa fram som går under namnet nutritional psychiatry, eller näringspsykiatri, där just kopplingen mellan hjärnan och kosten undersöks(2).

Förändrade kostvanor vid stress

Kopplingen mellan maten och stressen är mycket komplex och stressorer är individuella vilket gör det ytterligare komplext att undersöka. Förutom att olika individer har olika stressorer, har vi även olika förmåga att hantera stressen och reagerar olika.

I dagboksstudier där man undersöker dagliga stressorer kopplat till matvanor rapporterar ungefär lika många att de äter mer mat när de är stressade som andelen som äter mindre. Däremot verkar de flesta ha en tendens att förändra valet av mat. Ökad stress leder bland annat till en ökad konsumtion av energität mat, fler snacks mellan måltiderna och lägre intag av frukt och grönsaker. Vid långvarig stress ser det alltså ut som att vi väljer mat som har en tendens att öka på stressen ytterligare såsom raffinerade kolhydrater och socker, processad mat med mycket tillsatser och tomma kalorier, samt stimulantia som alkohol och kaffe. (1)

Varför väljer vi som vi väljer?

Det finns flera teorier kring varför många har en tendens att välja socker- och fettrika livsmedel när stressen faller på. Först och främst beror det på vilken typ av stress det handlar om. Vid akut stress avstannar aptiten, vilket är en av alla funktioner adrenalinet har. I en fight or flight-situation bör kroppen mobilisera sina krafter till att göra just det, fäkta eller fly, inte till att fundera på mat eller lägga energi på matsmältningen. När stressen däremot blir långvarig tar ett annat stresshormon över, kortisolet, vilket istället ökar aptiten. De stora problemen uppstår då kroppen vid långvarig stress får svårigheter att sänka kortisolnivåerna, vilket leder till att den ökade aptiten också blir långvarig. Höga kortisolnivåer (ofta i kombination med höga insulinnivåer) leder då för många till ett ökat sug efter socker och fett. (3, 4)

Vid stress sker även ett skifte i hjärnan som påverkar vår uppmärksamhet och motivation och driver oss till att agera mer enligt våra invanda mönster, våra vanor och det leder då till att vi väljer comfort foods, mat vi känner igen och tycker om, vilket för många handlar om socker- och fettrika livsmedel. Valet av feta och sockerrika livsmedel under stress kan ses som en form av självmedicinering. Vi vill tröstäta vilket landar under begreppet emotional eating eller stress eating. Kortsiktigt hjälper det oss att tackla stressen, ungefär som ett psykologiska plåster på såren. Fysiologiskt har man åtminstone hos råttor kunnat se en minskad aktiveringen i HPA-axeln (kroppens stressystem) efter att i en stressituation ha ätit socker och fett. Långsiktigt har detta beteende däremot stora konsekvenser för hälsan med en ökad risk för övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. (5)

För vissa kan även maten i sig vara själva orsaken till stressen till exempel vid ätstörningar som bulimi, anorexi och ortorexi. Även vid dessa sjukdomar ser man höga kortisolnivåer och en störd HPA-axel. En psykobiologiska förklaring till anorexia är en oförmåga att hantera stress i kombination med kronisk utsöndring av aptithämmande hormonet CRH (corticotropin-releasing-hormone) som inkluderas HPA-axeln. (5)

Energibalans och näring

En balanserad kost ger bra energi under dagen, har förmågan att stabilisera humöret och ger en känsla av vitalitet och kraft. I motsats ger brist på essentiella vitaminer och mineraler upphov till en mängd symtom, psykisk ohälsa och stressrelaterade problem. Stressen kan kan minska absorptionen av vissa näringsämnen, påskynda utsöndringen eller utnyttjandet av näringen i kroppen eller öka behovet av vissa näringsämnen. Några exempel:

Magnesium - En nödvändig mineral som bland annat bidrar till musklerna och nervsystemets (hjärnans) funktion och hundratals enzymer. (6, 7) Stress kan leda till brist på magnesium, men omvänt kan magnesiumbrist även ge upphov till utmattning, lättretlighet, ökad oro och depression - några av symtomen på långvarig stress. Experiment på råttor visade markant ökad oro vid brist på magnesium, vilket kopplas till magnesiumets inverkan på HPA-axeln. (8)

Zink - Ett ämne som bland annat är involverat i hypofysens signalering (HPA-axeln igen), deltar i viktiga enzymreaktioner och i immunförsvaret som försvar mot fria radikaler. Den största mängden zink i kroppen återfinns i hjärnan, i hjärnbarken, amygdala och hippocampus. Zinkbrist kan blanda annat leda till depression och minnesstörningar. (6, 9)

Vid en stressreaktion höjs nivåerna av stresshormonet kortisol som har till uppgift att mobilisera energin i kroppen. Via kortisol utsöndras glukos (blodsocker) från kroppens lager och suget efter energität mat ökar för att tillföra ytterligare mer glukos via maten och vi sträcker oss efter något sött. Ökningen av blodsockret höjer i sin tur insulinnivåerna som för energin till cellerna. Efter långvarig stress, försämrade matval och höga blodsocker- och insulinnivåer försämras cellernas förmåga att reagera på insulinet, och vi drabbas av insulinresistens - ett förstadium till diabetes typ 2. Insulinresistensen leder i sin tur till ytterligare förhöjda kortisolnivåer och vi fastnar i en ond spiral med fortsatt stress och förhöjd risk för diverse sjukdomar. (10) Här är det viktigt att bryta mönstret på det beteendemässiga planet - vi måste minska på sockerintaget och öka på fibrerna! Det är ofta lättare sagt än gjort, men kunskap är en bra början.

Hur ska vi äta då?

Det fina i kråksången är att det inte behöver vara så krångligt att förebygga de flesta av våra livsstilsrelaterade sjukdomar och samtidigt äta mat som bidrar till att minska stressen. Det handlar om relativt enkla råd, som de flesta har hört förut.

Det som idag trasslar till det för många, och som utgör en stressfaktor i sig är utbudet av olika typer av kostmönster - de olika “trenddieterna”. Som kostvetare möter jag många som har gett upp om tanken på att äta hälsosamt, av anledningen att det inte går att hänga med i rönen kring kost och hälsa. Om man däremot genomskådar de trendiga dieterna och sammanställer deras olika råd som till exempel den “antiinflammatoriska kosten” á la Food Pharmacy eller stenålderskosten Paleo så landar man i att de bygger i mångt och mycket på samma grundstomme. Det vill säga mindre processat och mer grönt.

Detsamma gäller kostråd för olika typer av ohälsa. Maten som bidrar till att motverka stress är samma mat som anses generellt hälsosam enligt de Nordiska Näringsrekommendationerna, vilket är samma mat som agerar antiinflammatorisk och skyddar mot de flesta livsstilsrelaterade folkhälsosjukdomar. Det vill säga en kost enligt följande:

 • Grönsaker och frukt i mängder och alla färger

 • Långsamma kolhydrater (förutsatt att du inte precis har tränat då snabba kolhydrater kan ha en bra funktion) som t.ex. quinoa, sötpotatis och råris.

 • Fibrer som ofta kommer på köpet med de långsamma kolhydraterna, men även prebiotika.

 • Oprocessade proteinkällor, både vegetariska och animaliska i lagom mängd, ca 15E%.

 • Hälsosamma fetter, gärna omättade fettsyror, men en del mättade fetter är okej (ca 10E%).

 • Rikligt med vitaminer, mineraler och antioxidanter som kommer automatiskt om du äter enligt ovan. Du behöver alltså inte fundera på om du får i dig tillräckligt av dessa näringsämnen (med undantag för vitamin D under vinterhalvåret och eventuella B-vitaminer vid vegankost). (6)

Glöm inte bakterierna

Serotoninet, hormonet som bland annat reglerar vårt humör, vår aptit och vår sömn produceras till 95% i tarmen. Produktionen av serotonin påverkas av hur situationen i tarmen ser ut, det vill säga hur mycket så kallade “goda” bakterier som finns där. Bakteriefloran, eller mikrobiomet som det även kallas, tros inte bara inverka på själva tarmens funktion, matsmältningen och absorptionen av näring, utan har även en inverkan på graden av inflammation i våra kroppar, samt har en direkt koppling till hjärnan vilket påverkar vårt humör och våra energinivåer.

Så vilken mat mår tarmen bäst av? Jo, precis, samma mat som nämndes ovan. Oprocessad mat, med mindre socker och raffinerade kolhydrater. Ett tillägg till det är prebiotika och probiotika som dessutom har förmågan att sänka kortisol-nivåerna. Prebiotikan, de olösliga fibrerna som exempelvis finns i bönor, linser, gryn, frön och nötter och probiotikan, de hälsosamma bakterier bland annat finns i fermenterad mat som surkål och kimchi, råa grönsaker. (11, 12)

Alla vägar leder till immunförsvaret

Det är alltså kostens sammansättning som är den huvudsakliga externa faktorn som avgör hur tarmfloran ser ut, och tarmfloran har en mycket viktig funktion för immunförsvaret. Vidare interagerar kolhydraterna vi äter med immunsystemets proteiner, och vilken typ av kolhydrater vi väljer avgör insulinets reaktioner vilket också har en avgörande roll för graden av inflammation i kroppen. Raffinerat socker minskar på mängden fagocyter (skyddande vita blodkroppar) och ökar mängden cytokiner som är en indikation på ökad inflammation i kroppen. Frukt och grönsaker däremot har en tendens att minska på inflammationen. (12)

Stressen och immunförsvaret hör dessutom ihop då HPA-axeln, stressystemet, styr själva immunförsvaret. Inflammation fungerar som en stressor i sig och en ökad mängd cytokiner (som t.ex. raffinerat socker ger upphov till) aktiverar HPA-axeln. En aktiverad HPA-axel med kortisol i spetsen hämmar immunförsvaret. (13)

När vi pratar immunförsvaret kontra kosten går det inte att undvika att prata om antioxidanternas förmåga att stärka immunförsvaret. De färgstarka fytonutrienterna som återfinns i alla frukter och grönsaker samt de essentiella vitaminerna och mineralerna vitamin C, E, A zink och selen. Genom att skydda kroppen från fria radikaler och så kallad oxidativ stress kan vi skapa en motståndskraft mot en lång rad med sjukdomar. Det finns ett stort värde i att stärka ett försvagat immunförsvar med antioxidanter. (6)

Sammanfattning

Vi kan alltså konstatera att kosten och stressen är nära sammankopplad. Stressen påverkar hur vi äter och hur vi äter påverkar hur vi stressar och mår. Med en tydlig plan för kosten i kombination med ett stresshanteringsprogram kan vi ge oss själva chansen att förändra våra beteenden och i förlängningen minska risken för ytterligare stressrelaterade problem. Om man ser till att äta regelbundet, planera sin kost i förebyggande syfte och se till så att du har möjlighet att välja rätt när stressen faller på har man goda chanser att lyckas.

Referenser:

 1. Deborah C. Hill et. al. Stress and eating behaviors in children and adolescents: Systematic review and metaanalysis. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666317309625#bib46

 2. https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-psychiatry-your-brain-on-food-201511168626

 3. https://www.health.harvard.edu/healthbeat/how-stress-can-make-us-overeat

 4. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/why-stress-causes-people-to-overeat

 5. Stress: Concepts, Cognition, Emotion and Behavior, Handbook of Stress Series Volume 1, 2016, J. Wardle, E.L. Gibson - Chapter 55 - Diet and Stress: Interactions with Emotions and Behavior. https://ac.els-cdn.com/B9780128009512000583/3-s2.0-B9780128009512000583-main.pdf?_tid=ed8a18ee-80bf-4d80-a490-71d5416809ad&acdnat=1538643327_aa3da885dc1f747b559c0df5cbb1f615

 6. Näringslära för högskolan

 7. Magnesium in the central nervous system, Magnesium and stress, Magdalena D Cuciureanu et. al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/

 8. Magnesium deficiency induces anxiety and HPA axis dysregulation: Modulation by therapeutic drug treatment https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3198864/

 9. Potential roles of zinc in the pathophysiology and treatment of major depressive disorder. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23567517

 10. http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0415/pdf/1371_1375.pdf

 11. Prebiotic intake reduces the waking cortisol response and alters emotional bias in healthy volunteers. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25449699

 12. Diet, Nutrition and the Immune System https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081005965220477

 13. Stress och den nya ohälsan, Peter Währborg

Dalarna och torparliv i januari

Kände att jag ville göra en tillbakablick till en stilla helg för några veckor sedan. Spontant efter jobbet packade vi bilen med varma kläder för att åka hem till Dalarna. Vi tänkte sova en natt i svärmors ej vinterbonade torp. En äventyrlig idé som vissa i vår närhet skakade på huvudet åt då det ju var minusgrader och 1,5 m snö som fint bäddade in den lilla stugan.

För oss innebär det bara ett ytterligare roligt moment! Det innebär att packa extra tjocka fleecetröjor, raggsockor och mössor. Det innebär några timmar framför brasan för att bygga upp den där inombords-värmen och värma upp stugan då såklart.

Lyckan över att ha en person i sitt liv som älskar den här typen av äventyr lika mycket som jag!

DSC_0935.jpg
DSC_0937.jpg
DSC_0938.jpg

Så en natt i torpet blev det. Kallt om nosen var det, men kolla så fint att vakna upp till! 

Natten efter tog vi in på svärmors-hotellet. En natt med äventyr räckte, trots att det var helt underbart.

 

DSC_0947.jpg
DSC_0960.jpg

Dagen efter hittade vi på hyss ute på Ösjön, bland pimplande människor och rännande rådjur.

Älskar att vara ute på sjön, gå från ö till ö och hitta nya platser som "man kan ha picknick på". 

DSC_0964.jpg
DSC_0978.jpg
DSC_0024.jpg

För mig går tankarna ständigt om vi inte skulle ta och bo här istället?

Vi, eller jag, längtar ju så ofta hem!
Och det av flera anledningar. Stora delar av familj och vänner bor här. Tunnelbanan (hatobjekt!) är långt bort. Naturen är nära. Det är helt enkelt hemma.

Och Borlänge ligger ändå bara 2 timmar bort från Stockholm om man får cravings.

Men samtidigt slår det mig, vad ska jag göra där? I jobblivet alltså. Får jag samma chanser till kreativa jobb som jag får här? Jag vet, jag kan skapa mig det, men det är också tufft. Plus att jag är rastlös och älskar när det händer nya saker, att följa trender och utforska! Att ha allt runt knuten.

Funderar nog ett litet tag till... 

Magkänsla & det inbillade bananskalet

upload.jpg
Att halka in på ett bananskal

Snabba övertygelser, en intuition och känsla av att något är rätt utan att ens kunna förklara varför. Så har mina beslut tagits, så länge jag kan minnas. Jag jobbar helt enkelt efter min magkänsla. Rationella kalkyler, genomtänkta mål, och detaljplanering är så långt ifrån mig du kan komma. 

Jag har spontant sökt utbildningar och helt plötsligt vaknat upp med en examen i handen och jag hann inte ens tänka. Bananskal. Jag har flyttat till nya städer, hittat hem och magiskt fina vänner. Bananskal. Jobben har dykt upp från ingenstans. Drömjobb dessutom. Bananskal. Tidigare i livet; resultat jag gjort när jag tävlade i orientering var bara tur, alla andra var skickliga. "Det var ju bara den här gången jag lyckades få till det". Bananskal.

Jävla bananskal!

Eftersom att ingenting någonsin har varit en avsiktlig plan baserad på rationella beslut så måste det ju vara tur, allt det positiva som händer mig och som jag lyckats göra? Eller?

Nej! Det är magkänslan, hårt jobb och att jag kan det jag gör! Inte nåt jävla bananskal.

Jag har tydligen värderat saker som är planerade högre än saker som sker tack vare en stark intuition och vetskap om vad som är rätt och fel för mig. 

Allt jag har gjort och lyckats med har bara handlat om ren och skär tur, utan att egentligen själv ha gjort något bra överhuvudtaget. Så har jag sett det. Tills nu.

Nu är magkänslan är min bästa vän! Det betyder att jag nu börjar bli bättre vän med mig själv, och min egen supporter på ett helt annat sätt. Något jag aldrig riktigt varit förut för "jag har bara haft tur!"

En stark intuition är riktig gåva och något av det bästa jag har fått med mig. Att ha förmågan att bara känna in vad jag vill och ska göra i en situation. Visst, det tar tusen tankar också innan man kommer fram till ett slutligt beslut när det gäller större grejer, som att det tog mig 2 år att gå vidare från mitt senaste jobb trots att magkänslan fanns där.

Tack magkänslan! Jag älskar att du bidrar till att jag kan vara flexibel och ser allt som möjligheter eftersom att jag inte har någon tydlig plan. Tack magkänslan för att du är flowet.

Är det någon som känner igen sig i det här? Avfärdar ni också det ni åstadkommer som tur istället för hårt jobb?

Vilken toppenvecka!

Hej kompisar!


Det är så kul att det börjar trilla in lite läsare! Jag hade inga förhoppningar alls om det när jag startade upp bloggen igen, dels då jag själv trillat av bloggläsandet och var osäker på om "blogg-fenomenet var dött" som så många sagt och dels att jag helt enkelt lät bloggen bara tyna bort förra gången. Men ni hittar tillbaka, det är så kul!! 💗

När jag startade igen kände jag att det får bli vad det blir, huvudsaken att det är kul! Jag har alltid tyckt om att dela med mig på det här sättet, och har haft bloggar i olika former så länge jag kan minnas att bloggar funnits, dvs när de bytta namn från dagbok till blogg på lunarstorm och mitt användarnamn antingen var __biza__ eller butterfly89. Haha!

Hur som helst.

Jag kom precis hem från ett peppande möte med ett av företagen jag konsultar för. Och efter mötet trillade poletten ner - vilken otroligt härlig vecka jag hade förra veckan!

Mycket tid lades på att styra upp mig själv, mina tankar och mål. Följ med i processen samt kamerarullen från förra veckan.
 

Steg 1. Jag bokade en klipptid. Det är så otroligt effektivt för att få en "fresh start".

upload.jpg

Steg 2. Jag fick feeling och sökte ett spännande jobb, gick på intervju och energin flödade och "why not?"-känslan fanns verkligen där.

upload.jpg

Steg 3. Jag bokade upp mig varje dag med vänner. Fick lyssna, gå på djupet och rota, skratta och bara vara.

upload.jpg
upload.jpg

Steg 4. Jag "gjorde grejer" för att hämta input. 

 • Gick på nyöppning av Hemköp City som har lagt extra fokus på hållbarhet och inspirera till vego. Sjukt bra! De bjöd på magisk vego-sushi och en matig goodie bag med spännande produkter.
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
 • Besökte fjärilshuset en snabbis. En liten oas runt hörnet från där jag bor.
upload.jpg
upload.jpg
 • Lunchade på Mahalo hälsocaféet och pratade om hur man ska kunna leva Stockholmslivet men samtidigt mätta sitt behov av att bo på landet.
upload.jpg
 • Fikade och pratade om svårigheten i att vara 50% extrovert, och 50% introvert. Raw nutella brownie, alltså YES!
upload.jpg
 • Tog hål i öronen! Äntligen. Mina hål växte igen för ca 5-6 år sedan och har helt enkelt bara skjutit det framför mig. Längtar efter att ha guldringar som var mitt signum när jag var yngre.
upload.jpg
 • Firade Lovisa-dagen med min Lovisa. Bubbel och Racamaca vid Mariatorget. Upptäckte även den lilla baren Paradiso - nytt favorit-uteställe.
upload.jpg
upload.jpg

Jag hann även med att springa i regnet, yoga på altromondo, avskedsfest för några lifesum-favoriter och lyssna på massor med podcastavsnitt.

När det blir mycket grubblerier och lösa trådar har jag en tendens att isolera mig för att jag tror att det är det bästa för att komma fram till en lösning. Borde ha lärt mig vid det här laget att det är så mycket mer effektivt att lösa saker tillsammans med andra, få input, eller ibland bara släppa tankeprocessen och bara vara. 

Det känns så mycket lättare nu! Oavsett vad så kommer det landa i något jag trivs med.

Vad har ni haft för er?

California dreaming

Jag och Erik ska på semester i Kalifornien i September. Vi planerar, och vi längtar. 

Nu har vi äntligen planerat och bokat allt, och det börjar pirra. Det var så längesen jag och Erik åkte på en längre resa, bara vi. Det är nog senast 2014 tror jag. Vi drog ju på vår långa road trip till Lofoten förra året, men det är inte riktigt samma sak som att dra iväg till Arlanda och sätta sig på ett flyg. 

Jag var ju i Los Angeles i december men jag kan aldrig få nog, om jag ska vara helt ärlig. Det var ju lite mer av en trendspaning/jobb-tripp, så det blev mycket träning, yoga, och att testa oändliga restauranger med hälsokoncept. 

Nu ska det njutas! 

Skärmavbild 2017-08-22 kl. 16.52.09.png

Såhär blir rutten:
 

 • LAX - Santa Barbara: Vi kommer fram mitt på dagen plockar upp en bil direkt, åker mot Santa Barbara för första natten. Vi hinner varva ner, strosa runt och ta en middag i Santa Barbara. 
   
 • Santa Barbara - Cambria: För att inte spendera hela dagar i bil så vill vi köra snuttvis och stannar på ställen vi inte kanske hört så mycket om. Då valde vi Cambria, som är i en liten havsstad i början av Highway 1. Där har vi hyrt ett litet hobbit-hus via Airbnb. Tanken är att vi ska spana på sjöelefanter (elephant seals).
   
 • Cambria - Monterey: Här blir det spontant. Vi åker via staden El Paso de Robles, och ett område som är smockat med vingårdar och hot springs. Det kan bli ett och annat stopp men målet är att nå fram till Monterey för att vara nära Big Sur och hinna med en lång-hike när vi vaknar.
   
 • Big Sur: Vi ska bara driva längs highway 1, hikea till Pfeiffer beach eller någon annan hike som inte är lika full med andra turister. Hur som helst, här tänker jag inte ens googla upp saker. Vyerna ska få chocka själv. En natt spenderar vi här!
   
 • Big Sur - Yosemite: DRÖM! #Mountaingirl time! 2 nätter i tält med uppmaningen att ingen som helst mat får ligga vare sig löst i tältet eller i bilen. Man måste köpa någon speciell box för att förvara all mat annars försöker björnarna ta sig in i bilen. Jag vet att Erik ser fram emot att se björnar. Jag vet inte hur jag kommer reagera. Spännande...
   
 • Yosemite - Venice beach: 4 nätter med bara strandliv, äta och dricka gott, och ta det lugnt. Förutom en avstickare till Universal Studios då, där jag kommer förvandlas till barn och drömma mig bort i Harry Potter-världen. Erik kommer få hålla i mig för att jag inte ska köpa allt - chokladgrodor, Bertie Bott's every flavor beans, butterbeer eller ett eget trollspö. Ja, jag är konstig.

Men det bästa är såklart att bara vara med den här killen.

upload.jpg

Det är inte svaghet; det är livet!

It is possible to commit no mistakes and still lose.
That is not a weakness; that is life.
— - Jean Luc Picard

Tips! För er som använder er av Google Chrome som webbläsare - Momentum.

Ett startside-tillägg som ger dig världens härligaste start på dagen. Varje dag levererar de en ny bakgrundsbild till din webbläsare från olika inspirerande platser i världen och ett inspirations-quote längst ner.

Skärmavbild 2017-08-22 kl. 16.19.44.png

I LOVE IT! Ivrigt går jag in varje dag för att läsa mitt dagliga quote. (That's right, jag är en sucker för citat, och kommer alltid vara.) Och oftast sätter just de här citaten någon typ av intention för min dag. Det följer med mig och jag reflekterar kring det.

Imorse glömde jag läsa mitt quote, men då fick jag "öppna presenten" senare under dagen instället. Och reflektera bakåt.

Jag blev chockad över hur väl det stämde överens med mina redan existerande tankegångar. 

Imorse skrev jag såhär på Instagram

Och exakt så, som quotet beskriver så kan man känna att man failat trots att man i det stora hela inte gjort något fel eller begått några större misstag. Det är så livet kan se ut! Det går inte spikrakt och jag uppskattar det. Som ba fan!

Fyfan va tråkigt med spikrakt.

Men! När ingenting har gått tydligt fel utan det bara inte känns rätt så kan det bli som svårast att förstå sig på vad som hänt. Och det är lätt att man börjar tvivla på sig själv. Det har jag inte gjort den här gången.

Jag har fattat att det här är livet.

Hoppas ni förstår vad jag menar. Hur som helst - testa momentum och berätta gärna vad ni tycker! 

Asunden raukfält och Prima gård

09.10 Själsö

Jag & Erik gick ut på en morgonpromenad längs vattnet. Går inte att få nog av den saltiga strandpromenaden.

upload.jpg
upload.jpg

Erik vek av hem och jag gick ner mot hamnen och badplatsen med min filt. Yogade en timme.

upload.jpg

12.55 Lärbro-ish

Vi stannade på någon loppis här och där under våra dagar. Fyndade inte något just denna gång men det är en härlig känsla när man möts av en självbetjäning. Mer genuint än så blir det inte.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

13.32 Asunden

Det var en ganska mulen dag så det passade finfint med en utflykt till ett raukområde. Det var även ett gammalt militärfält så vi sprang och letade gamla patronhylsor. Konstig aktivitet kanske, men samtidigt så häftigt. Dolt intresse: Historia. Jag kastas så lätt tillbaka och drömmer mig iväg till andra tider, och hur platser såg ut och människor hade det då. Och inget bättre än Gotland för just att kastas tillbaka och fantisera om gamla världar.

upload.jpg
upload.jpg

Vi klättrade på raukar och letade unika stenar. T.ex. stenar som slagits ner mot marken och av vågorna och ser hela ut när man tittar på dem, sen rör man dem och de bildar ett pussel av mindre bitar.

Jag vet att Erik & Fredrik tyckte att det här var den roligaste utflykten hittills.

När jag tänker efter håller jag med. Älskar att leka! 

upload.jpg
upload.jpg

Jag samlade runda aprikosa stenar och grönaktig lerskiffer i två högar. Och balanserade dem.

Framförallt kul, men också rogivande. Att skapa lite ordning i kaoset.

upload.jpg
upload.jpg

15.34 Prima gård

Vi åkte till en superdupermegatoppen-fin gård som Lovisa spanat in. Det hon gillar, gillar jag och jag gillar det rejält.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

I ärlighetens namn var vi rätt låga på energi. Så det kunde inte komma mer som en fullträff att allt på menyn såg gudomligt ut.

Och det krispiga vinet lockade mer än någonsin.

upload.jpg

Kliver in i växthuset och där ligger han. Livets livsnjutare!

upload.jpg
upload.jpg

Jag förundras över hur de får ihop det. Hur ALLT på en sån här plats kan bli vackert och matcha på det här sättet. Minsta lilla detalj, till och med bilen. 

Hur kunde de veta att Lovisa skulle ha en gul blus på sig liksom? ;)

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Vi alla beställde in den självklara sommar-salladen. TACK Prima för den upplevelsen! 

Varenda tugga. M mm mmm.

Massor med vattenmelon.
Quinoa, kokosflarn, solroskärnor, mandel.
Spenat och rödbetor.
Krispiga färgglada morötter.
Ramslökspesto.
Salt och örtigt rökt lamm - ja jag var tvungen att smaka på det gotländska lammet. alla andra dagar kan jag välja bort köttet. 
och taleggio i mitt hjärta! <3

Skulle så gärna vilja veta hemligheten till smöret? Det var något alldeles extra. Om jag skulle gissa så bryner de en del smör och blandar ner med resten så att smöret får en kola-aktig smak. 

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Trots att allergier kunde man inte låta bli den här lille charmören. Kolla blicken!

Kolla livsnjutar-stretchen!

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Efter maten "tjatade" (tror egentligen ingen var så himla svårövertalad) jag till mig en stund vid det vackraste bordet jag sett. En chokladboll och gött kaffe. 

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Jag behöver inte säga mer. Detta är min dröm!

18.31 Själsö

Sen då? Ja, semester handlar kanske inte om så mycket mer än paus, njut, paus och planera nästa måltid? Vad vet jag. För det var precis vad vi gjorde. 

upload.jpg

Vi fick besök av en Albin. Vi lagade Panzanella dvs mustig italiensk sallad med rivet bröd som du rostat i ugnen med olivolja och flingsalt.

I salladen har du sen olika tomater, kanske lite spenat, rödlök, kapris, basilka, olivolja, rödvinsvinäger, parmesan och salt och peppar. Det ÄR så gott!

+ Färskpotatissallad med senapen vi köpte första dagen på chilifarmen, rädisor, rödlök, timjan och rosmarin. 

Till det grillade vi spett med portabellosvamp.

upload.jpg

Sen spelade vi yatzy till midnatt.

Södra Gotland: Morgonjogg i hästhagen, Djupvik & Burgsvik

08.33 Själsö

Morgon-joggen blev en varannan-dags-vana. Det kändes semester-lagom! In genom hästhagen, ut i naturreservatet och längs stranden i sanden tillbaka hem igen.

upload.jpg
upload.jpg

10.01 Själsö

Men bästa känslan: Att komma tillbaka till lill-stugan där Erik hade gjort en gudomlig gröt. Nyckeln - Låta havregrynen stå i vattnet lite innan man kokar. OH MY så gott! Speciellt med äppelmos och kanel.

upload.jpg

13.10 Djupvik

Vi bestämde oss för att åka söderut under dagen då Lovisa & Fredrik inte tagit den turen längs kusten. Stannade ganska snart då vi hittade en badplats i Djupvik. Blev mindre bad, och mer lyssna på sommarprat, Niki & The Dove  och läsa bok.

upload.jpg
upload.jpg

Sen fortsatte vi längs Ekstakusten. Glittrande Ekstakusten! Första gången jag åkte där tappade jag på riktigt hakan och bad Erik stanna bilen varannan meter.

18.24 Burgsviks hamn

Den enda utflykten vi gjorde tillsammans förra året var till Burgsviks hamn. Vi blev alla helt kära, så vi bestämde oss tidigt för att åka tillbaka.

Besvikelsen var stor när vi insåg att de stängt igen den fantastiska potatis-restaurangen i det gamla värdshuset. Men det gick över fort - grilla är alltid en bra idé!

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Här körde de kvällsbastu med havsbad. Jag blev, fick inte riktigt de andra med på tåget. I efterhand inser jag att jag kanske inte heller hade njutit av tanken att blanda svett med 50 andra personer i en liten trång bastu.

upload.jpg

Vi hittade ett litet svalbo där fågelungarna spanade ut på oss med kolsvarta ögon.

upload.jpg

Erik - den ständiga grillmästaren.

Vi andra - ja, vi var bra på att ta det lugnt och njuta av stunden.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

En mixtallrik kan aldrig slå fel. 

 • Halloumi
 • Färsk majskolv (MUMS!) med chilismör och salt
 • Foliepaket med paprika, champinjoner, körsbärstomater, rödlök, sparris och massa vitlök
 • Grönsallad
 • Mozzarella
 • Tryffelbea
 • Hummus
YESNESS!
upload.jpg
upload.jpg

Mätt som en plätt och nöjd över att solen värmde trots att klockan började närma sig nedgång. 

Då blev det lektimme. Man gjorde vad man ville. Då faller min röst alltid på bad! Fredrik, han står på händer. 

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Vi la oss tidigt den här kvällen och det var så skönt!

Blå lagunen, Bungenäs och Rute stenugnsbageri

Inläggen från Gotland föll liksom bort. Det gör ingenting, jag gick ju på semester. Men jag tänkte fortsätta uppmärksamma denna vackra ö nu i efterhand för nu är jag tillbaka i Stockholm och planerandet för hösten har redan påbörjats.

Då passar det fint att drömma sig lite tillbaka.

 

Blå lagunen

Vi åkte t.ex. till blå lagunen och badade. Jag tog inte en enda bild, jag badade istället. Men ni kan tänka er ett kalkstensbrott, med tydligt turkost vatten, höga klippor att ta sats och hoppa ifrån och flytbryggor att simma till, tre kulor glass och att sen ligga på en filt i skogen och läsa medan grabbarna grillade och spelade kubb.

Vi lyckades få ett och annat bett från rödmyror också, men det glömmer man fort.

upload.jpg


Bungenäs kalkbrott

Vi tog en sväng förbi Bungenäs. Även fast man egentligen vill så kan man inte äta på varje härlig restaurang eller café man passerar så ibland räcker det med att bara ta en kik.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Jag drömmer om att bo på hotellet i samma byggnad som Bungenäs matsal och ligga på solstolarna som är gamla sjukhussängar. 

upload.jpg
upload.jpg


Rute stenugnsbageri

Det är inte för inte det är så omtalat. Det är verkligen ett 10-poängs-ställe. Jag drömmer mycket märker jag, men jag drömmer även om att driva ett sånt här ställe men om jag skulle placera ut det på en karta tror jag ändå att det skulle ligga någonstans i Dalarna.

upload.jpg

Lavendel. Så vackert. Punkt. Likaså det kalkiga gruset. Älskar det!

upload.jpg
upload.jpg

Efter stora svårigheter att tyda denna meny. Fick vi oss varsin pizza.

Med extra parmesan tack!
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Där satt vi och lekte pest eller kolera tills vi nästan fick skämmas. Älskar att vara barnslig.

upload.jpg
"Här ska vi sitta tills solen går ner."

Det gjorde vi, och då tände de brasan.

upload.jpg

Min och Lovisas favoriter.

Favorito favorito! 
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Sommarlivet, alltså! <3

 

Barnsligt härligt - Löptur, fattiga riddare, vallmofält och yatzy.

När vi klippte solnedgången i måndags hittade vi en ljuvlig stig nere vid havet.  

Hittade tillbaka på morgonkvisten igår.  Sprang ut innan ögonen riktigt hade vaknat. 

upload.jpg
upload.jpg

Hittade vilda vinbär i kohagen vi sprang igenom. 

upload.jpg

Vi gjorde fattiga riddare till frukost och kände oss nästan lite olagliga, eller bara lyckliga som barn!

upload.jpg
upload.jpg

Vi åkte vi iväg på upptäcksfärd. Första stopp, en chilifarm där hönorna sprang fria i buskarna och hunden var sugen på lek. 

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Sen åkte vi iväg på en loppisrunda. Fyndade några krukor och sprang på en sommar-spark. Alltså hur charmigt?

upload.jpg
upload.jpg

 Det underbara ljuset av kalk, kalk och kalk. Överallt. 

upload.jpg
upload.jpg

Vi åt lunch på Krusmyntagården. 

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Rimmad lax, dillpotatis och hovmästarsås. 

upload.jpg
upload.jpg

Sen drog vi ner till havet och kastade mackor. Vissa slog volter.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Vi fortsatte bländas av vallmofälten. 

Kan jag få tapetsera hela mitt hem med vallmo?  Måste fråga Erik.

upload.jpg

Inne i Visby åt vi langos med västerbottenost på Krönet och avslutade sen kvällen med yatzy, ett dussin tända värmeljus, amarettodrinkar och louie armstrongs trumpet i högtalarna.

upload.jpg
upload.jpg

Tur vi blir kvar ett tag till! ❤

Gotland - Varning för idyll i Själsö

Somnade till detta. 

upload.jpg

Och vaknade till detta. 

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Vi tog en promenix till Själsö bageri och spotade de första Gotlands-ängarna. 

upload.jpg

Åt en efterlängtad brunch. En macka som fastnade på minnet, med teriyakitofu, picklad rödkål och chilimajo. 

Och chilimajo.  

upload.jpg

Våra grabbar tänker lika.  

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Sen åkte vi och badade i Tingstäde. Börjar varva ner på riktigt.

upload.jpg
upload.jpg

Jag gissar att vi kommer att spendera många timmar på just denna strand. Men någon dag ska vi våga oss på havet också.

Vi lagade halloumiburgare i kvällssolen.  Och drack en liten galopp.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Sen "red" vi ner mot solnedgången. 

upload.jpg

Och vilken solnedgång sen. Den typen av solnedgång som gick från knallorange till djupt lila så fort att man inte hann blinka.

upload.jpg

Två små Lovisor och en solnedgång.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Som Lovisa säger: 

Spara minnesbilder till November!

Mind blocks > Building blocks

“Don’t let mental blocks control you. Set yourself free. Confront your fear and turn the mental blocks into building blocks.”

Ni kommer att märka att jag börjar skriva lite mer om alla delar som jag faktiskt vill ha med på den här bloggen. Det är inte bara mat och träning, det är också vanor och tankar som styr det flow vi upplever - mood for flow. Det har hittills varit en bristvara här bloggen, lite för att jag tycker att det är lite läskigt men också för att jag tycker det är svårt att veta vilken nivå jag ska lägga mig på.

Men jag tänkte börja med att dela när jag själv lär mig saker.

Igår hade jag ett lite udda breakdown. Udda för att det kom som en blixt från klar himmel. Antagligen var det ensamhelgen som utlöste det, då jag fick så mycket tid att tänka att det liksom bubblade över när jag sen skulle tillbaka och jobba och köra på som vanligt. Jag råkade nog rusha in i semestermode. 

Den typen av breakdowns kan vara otroligt befriande, men också extremt jobbiga. Det är alltid enormt stora frågor som ska tas upp och allt ska lösas på en gång. 

Vi pratade om det, jag och Erik alltså. Och vi kom fram till att det är rätt solklart att jag är ett yrväder just nu och att det handlar om livspelarna - boende, ekonomi och relationer. Att man gärna vill att så många av de som möjligt - och vad de innefattar - ska vara stabila för att må så bra som möjligt.

Endast en av de pelarna är hyfsat stabil just nu, och det är relationer. 

I och med att jag i helgen kom fram till att jag inte alls trivdes där vi bor, framförallt hur vi bor, i en betong-röra som känns som ett studentboende med brist på natur, så började ju mycket vackla. För uppenbarligen är ju ekonomi, och framförallt jobb väldigt up in the air just nu. Jag jobbar, pengar rullar in, men pengar är inte poängen, det är jobb-situationen jag inte riktigt har kontroll över (ännu!). Det är såklart läskigt, men det var jag beredd på och basen jag stod på var rätt stabil för att tackla det tills det började skava med boendet. Jag behövde den grunden, då får resten vackla hur mycket de vill.

Men det här är ju bara något jag har hakat upp mig på, en mental block, som jag lika gärna bara kan släppa här och nu. När man lyckas ta reda på vad det är som skaver så kan det faktiskt vara såhär pass lätt.
 

Jag släpper det, och gör något åt det! 
 

Det bor magi i en ensamhelg

upload.jpg

Jag har haft en helt ljuvlig helg. Den spenderades helt själv, hemma. 

Och det var det som var så härligt. En hel helg själv utan att planera in någonting.

Jag kan inte säga att jag inte gjorde någonting däremot, för det var längesen jag gjorde så mycket på så kort tid. Det är ofta så det brukar bli när jag "får leka själv".

upload.jpg
upload.jpg

Det här var på pricken precis vad jag behövde.

Jag har funderat och tänkt, jag har vilat och stängt av. Om vartannat. Tankeflow / Mood for flow!


Vad gör man en ensamhelg i juli?

Man solar. Sådär pladask på marken mitt på innergården som vi svenskar i storstan gör. Jag har alltid tyckt att det ser roligt ut, men sen sa jag fuck it och embraceade det helt och hållet själv, somnade på mage och fick härliga sovmärken på kinden.

Man läser löjliga deckare. Camilla Läckbergskt skit som folk säger. Jag vet inte, jag läser typ inte böcker och tycker väl att det var helt ok.

Man rensar som en maniac. I skåp, lådor och garderober. Men också bland tankar och viljor. 2017 fortsätter vara året vi rensar ut och förenklar hemma. Jag älskar det. 

Man lyssnar på sina gamla spellistor. med Damien Rice, Tallest man on earth, Veronica och Lasse.

Man ser underbara dokumentärer som Given. På netflix. Man får lära sig om världen genom ögonen på en liten surfpojke från ön Kauais ögon. Ett ställe som jag dessutom har fått en hang up på och verkligen vill resa till. "Under sina första år tar man in allt runt om dig. Det var vår tid att lära oss."

Man tränar sånt man tycker om. Jag yogade ute i parken. Jag körde ett benpass sådär så att man får lock för öronen och det bara lyser om en efteråt. Jag cyklade med snabba ben och sprang runt hela Brunnsviken. 

Man slökollar på youtube. Det började med Margauxs förlossningsvideo och sen fick det rulla. Jäklar vilken härlig tjej alltså. 

upload.jpg

 

Vad funderar man på en ensamhelg i juli?


På vart jag bor. Jag insåg att jag verkligen inte trivs där vi bor just nu. Jag känner inte att jag kan röra mig. Jag behöver åtminstone ha en plats som är hyfsat "naturig" runt hörnet där jag får vara ifred. Varenda gång jag har gått ut för att yoga i parken bakom har det kommit någon jävel och strykt sig längs kanten, precis där jag ligger. Vad fan är det? Du har en park som är 40 meter bred men du måste gå inom mina 2 meter klockan 8 på morgonen så att jag inte kan slappna av och göra min yoga. För att inte tala om gubben som låg och runkade mitt framför ögonen på mig. Jag vet inte hur detta ska lösas, men det känns skönt att veta vad som skaver med vårt nuvarande hem. Bristen på eget space!

På vad, nej HUR jag ska göra i höst. Jag har absolut inte tappat tanken på att driva eget eftersom att vår idé med Foodchie inte kändes rätt. Nejnejnej, tvärt om men det har absolut tagit en direkt högersväng så att säga, och jag vet inte riktigt vart det leder. Kanske måste jag ta ett lite fastare extrajobb bara för att gå runt men något eget ska byggas (!!). Det känns skönt att det inte handlar om att helt starta om. Jag har lärt mig massor den här våren. 
 

Det känns som att min helg har varit oändlig. Det kanske blir så när man får mycket eget space. Det finns verkligen någon magi i att låta sig själv bara landa lite.
 

Brukar ni spendera mycket tid själva?


Nästa gång testar jag att stänga av alla sociala medier / medier helt. För att vara helt själv.

Midsommar i lilla Målilla

I år firade vi midsommar i byn Målilla, i de småländska skogarna. Bröderna Filip & Emil bjöd in till en somrig fest och jag var inte svårövertalad.

upload.jpg

Välkommen till Målilla! Jag hade inte tackat nej till att skaffa det gamla stationshuset som sommarstuga.

upload.jpg

Piff och puff var med.

upload.jpg
upload.jpg

Och så vi.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Alla klassiker på midsommarbordet likaså. Sillen, köttbullen, färskpotatisen, leksandsknäcket, gräddfilen... och den lilla lilla nubben. 

Bäska droppar var inte en favorit i år heller.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Och den absoluta drömmen till kaka! Blåbär och vanilj. 

upload.jpg
upload.jpg
20170623_133807.jpg

Det var kärleksfullt i Målilla.

Och mot kvällen blev det dans i självaste Silvercreek pub, även den byggd med kärlek. Vi låter inlägget sluta där för ni vet själva vad som händer en midsommarnatt. Man befinner sig i en bubbla med sina vänner! <3

upload.jpg
upload.jpg

En helg för bra för att vara sann! <3

Helgen var över alla förväntningar. Mina förväntningar har ibland en tendens att vara höga (tyvärr), det ligger liksom i min personlighet. Och när då alla förväntningar överträffas, då är det bra.

Böljande värme. Underbar vibe på stan. Jag och Erik tog en sväng till Supper Gården. Jag hade längtat efter en date-night.

Lördagslöp ute i Ursvik. Det var vi inte ensamma om då Ecotrail samtidigt pågick. Vi låg i lä med våra 16 kilometer där alla stadigt lunkade runt 45K eller 80K (!). 

Löpturen följdes av en trädgårdsfest hos lillebror. En sån trädgårdsfest jag har drömt om, länge.

Och vi återhämtade oss i Rosenhill.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Törsten var stark och våra fika-cravings likaså.

upload.jpg

Jag drömde om möjligt ännu mer om att skaffa mig en gård.

upload.jpg

På Rosenhill carpar man på en helt ny nivå. Är övertygad om att de beskriver det "ordnat kaos". Men ute bland äpplena var det bara ordning, inget kaos.

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Han är fin min.

upload.jpg
upload.jpg

En tillbakablick till Lofoten

När vi spanade på sälar ute på klipporna och bergen som nådde upp till molnen.

FullSizeRender.jpg

När vi passerade de vackraste av fiskebyar.

FullSizeRender.jpg

Och fann lyckan i våfflor med hjortronsylt och grädde med en god cappuccino till. 

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

När vi fullkomligt förälskade oss i att bo i bilen och vakna upp till detta. 

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

Och lagade alla måltider utomhus av fisk vi själva fångat. 

FullSizeRender.jpg

När man gled runt i de mjukaste av kläder.

FullSizeRender.jpg

Och fick oväntat sällskap.

FullSizeRender.jpg

Som somnade.

FullSizeRender.jpg

När vyerna nästan inte kändes på riktigt.

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

Någon som är sugen på en road trip?

Balans i april

April

 • Tempot var högt i april, i en mix av jobb, familj & vänner. 
   
 • Jag sprang årets första lopp och insåg ännu en gång, ännu en vår, att det inte finns något jag älskar så mycket som att springa.
   
 • Hälsade på vänner i Örebro. Spelade golf för första gången och insåg att detta året verkligen verkligen är året för NYTT! Jag är så taggad på att testa allt!
   
 • Vi vann avslutnings-pitchen på STING Test Drive och bubblade av stolthet och fick i uppdrag att laga 60 recept åt Phoodster. På en vecka! Ett härligt kaos i köket med andra ord.
   
 • Firade vänners födelsedagar, åkte på påsk-kryssning med släkten, hann till och med att se alla örter växa i våra fönster. 
20170417_110056.jpg

Vuxenpoäng i mars

MARS

 • VI STARTADE AKTIEBOLAG och fick vårt första konsultuppdrag inom produktutveckling, kost och hälsa. Allt var nytt, kul och spännande men även otroligt utmanande! Det har bara gått 2 månader sedan dess men jag kan redan se tillbaka och skratta åt mig själv. Nervositeten över ingenting och hur man förstorar situationer.
   
 • Deltog i Sweden Foodtech Acceleration Weekend med vårt startup vilket var både otroligt kul och givande och kul. Lyxigt att få bo i Stockholm när det händer så fantastiskt mycket inom det område man brinner mest för.
   
 • Uppfyllde en dröm jag haft sedan länge och testade att sälja mina egna matlådor.
   
 • Det kändes som att vi fick yes efter yes och var bra på att fira. Vi kom med i en inkubator för affärsutveckling med vår affärsidé - STING Test Drive vilket för mig kändes som ett fett kvitto på att vårt slit gav resultat.
   
 • Spenderade helgerna i bilen och i naturen då jag och Erik åkte runt till olika gårdar, hälsade på nyfödda griskultingar och lamm. Kärleks-overload! <3
   
 • Firade våffeldagen med blåbärs-våfflor, laddade upp med raw bollar med karamell och havssalt och slängde ihop en vårig rödbetshummus som matchade de första tulpanerna för året. 
   
 • Jag pitchade för första gången och höll på riktigt på att svimma trots att det inte var "en riktig publik". Var så nipprig att jag inte hittade hem efteråt. Stress-påslag är ännu inte riktigt min bästa vän, men jag jobbar på det. 
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Kaos i februari

FEBRUARI

 • En flytt! Mitt i allt övrigt kaos. Men helt ärligt, kunde det komma mer lägligt? Som min pappa brukar säga, när det redan är kaos gör det ingenting med lite mer kaos. Det kan snarare vara en spännande utmaning att se hur mycket man klarar av. #käck

 • Jobbade från varenda café du kan tänka dig i Stocholm. Fick mycket feedback. Toppar och dalar. Drömde mig bort och framåt och sprang fort.

 • Vi lagade massor med mat och bjöd in till hemmamiddagar, både veckodagar och helger och det var precis vad vi behövde för att förgylla februari-mörkret. Ni ser ju, varenda bild går i en grågrön ton.

 • Stor-rensning av det materiella livet. Halva garderoben och förrådet rykte till återvinning, i ren 2017-anda.

 • Drog till fjällen och åkte mil efter mil på skidor, hade konstanta rosor på kinderna, shottade både jäger och gurkmejashots och jag lyckades få ur mig en del av överskottsenergin.

 • Min total inspirationscrush på Petter Stordalen började efter att ha lyssnat på Framgånspodden och vi började landa i vad vi ville att vårt företag skulle åstadkomma (trodde vi ja!). Lärde mig allt jag kom över om hållbarhet, dioxiner i ägg, räknade på marknaden och slet mitt hår.

20170221_142526.jpg

Hej mitt smultronställe! Som jag har saknat dig.

Tänk att jag kunde vara så hjärtlös att jag lät den här sidan ligga och damma. Men det kan vara så att för mycket har hänt för att hinna reflektera. Nu är det dags. Vi tar några snabba tillbakablick i några inlägg och börjar med en inspirationsboosten från december.
 

DECEMBER

#anythingcanhappen #yesness #startnow

 • Åkte till USA med Alexandra för att utforska mat, träning och trender och såklart njuta av det i farten.
 • Gjorde min sista dag på älskade Lifesum. Mitt första jobb, min bebis. Det var både omtumlande och härligt, sorgligt och peppande.
 • Drämde till med en totalbläcka på nyår, som sig bör. Eller ja snarare så det går när man är mitt i en virvelvind.
 • Kände på mig att 2017 skulle bli DET ÅRET! 
upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Otroligt pepp att få åka tillbaka med Erik i september <3 Om vi ska gå längs strandpromenaden i Malibu? JA det ska vi!